העשן הורג / באנה חדד

העשן הורג / באנה חדד

בי"ס גורן לתקשורת חזותית, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, 2018

מנחה: ענת סאקס