סיפורים לפי מומחה: ד"ר ערן ברוקוביץ'

להוציא את התכנית מהמגירה

ישראל צריכה להתחיל ליישם את תכנית ההיערכות לשינוי האקלים (ולתקצב אותה כראוי)