שתפו‬        

פרופ' סלעית קרק

מחקרה עוסק באקולוגיה ואבולוציה של מגוון ביולוגי ברמות מגוונות, מגנטית ועד החברה והאקוסיסטמה, בהשפעת שינויים סביבתיים על המגוון בסקלות מרחביות שונות, ממקומיים ועד גלובליים וביולוגיה של שמירת טבע
14 בספטמבר 2016


שתפו‬