סיפורים לפי מומחה: שרית כספי-אורון, ראש תחום מים, כימיקלים ובריאות בעמותת אדם, טבע ודין