על האגודה

 

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה הוקמה בשנת 1970 כארגון אקדמי-מדעי המאגד אנשי מקצוע, חוקרים ומדענים בתחומי הסביבה. החשש מפני שינויים שמביא עמו המשבר הסביבתי בעולם וגם בישראל, יחד עם ההבנה שתהליכי עיצוב המדיניות חייבים להתבסס על ידע מדעי עדכני, הביאו לכך שהאגודה שינתה את מוקד הפעילות שלה – לארגון מקצועי המבקש להיות מעורב בתהליכי קבלת החלטות, להציע אלטרנטיבות ולתת פתרונות לסוגיות שונות.

החברים באגודה הם חוקרים וחברי סגל אקדמי ואנשי מקצוע מובילים במגזר הציבורי, האזרחי והפרטי בתחומי האקולוגיה, הסביבה והחינוך הסביבתי בישראל. הם מעוניינים לתרום מניסיונם ומהידע שלהם למנגנוני ניהול הסביבה, אבל לעתים קרובות חסרות להם המיומנויות הדרושות להיות מעורבים בצורה מעשית בזירה הציבורית ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות. בו בזמן, הממשלה מתקשה להגיע אל אותם המדענים ולהיעזר בהם. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מבקשת לגשר על הפער הזה ולחבר את שני הצדדים שיש להם מטרות זהות אך לא תמיד מצליחים להיפגש.

הדברים האלה נעשים בכמה דרכים, שמטרתן המשותפת היא לקשור בין המדענים מתחומי הסביבה ולהעביר את הידע שברשותם אל מקבלי ההחלטות, אל כלי התקשורת ואל הציבור הרחב. פעילותה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מורכבת מהמיזמים האלה:

  • זווית – אתר וסדנאות תקשורת: ייזום סדנאות למדענים בתחומי הסביבה ללימוד העבודה מול כלי התקשורת. אתר זווית מרכז את מיטב המחקרים המעניינים של אותם המדענים ומסייע לחשוף אותם באמצעות התקשורת
  • ועדות מייעצות: ייזום מפגשים של מומחי סביבה ישראליים שמטרת עבודתם המשותפת היא ריכוז מחקרים מכל העולם וגיבוש הצעות למקבלי החלטות
  • הוועידה השנתית למדע וסביבה: אחת לשנה מוצגים בוועידה מיטב המחקרים מחזית העשייה המדעית בישראל, ומתקיימים עשרות דיונים בסוגיות סביבתיות, מדעיות וטכנולוגיות בישראל
  • ממשק – יישום מדע בממשל: תכנית עמיתי ממשק לגיבוש מנהיגות צעירה של מומחים ממדעי הסביבה ושיבוצם בתפקידי מפתח במוסדות ממשלה לטובת ייעוץ סביבתי בנושאים שונים [לאתר ממשק]
  • רשת מומחי הסביבה של ישראל: אתר המרכז את מיטב החוקרים והמדענים הישראלים העוסקים בחקר סוגיות הסביבה, הכולל פרטים על תחומי העיסוק והמחקר שלהם ודרכים ליצירת קשר [לאתר רשת מומחי הסביבה של ישראל]
  • אקולוגיה וסביבה – כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה: כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה שבו מתפרסמים מחקרים מדעיים בעברית [לאתר אקולוגיה וסביבה]