הסיפור טרם פורסם הסיפור נעול
נעמה קוכמן

שוחים נגד הפלסטיק

קבוצה של שחיינים ישראלים שחו בארבעת הימים של ישראל תוך 24 שעות. למה? כדי שנדבר על אשפה, כמובן

9 במאי 2018