ד"ר עדי לוי על מעבדה באנטארקטיקה שמדמה את התנאים במאדים – שלושה שיודעים, כאן תאגיד השידורבדרך למאדים עוצרים באנטרקטיקה: 17.12.17

ד"ר עדי לוי על מעבדה באנטארקטיקה שמדמה את התנאים במאדים – שלושה שיודעים, כאן תאגיד השידור