ד"ר עדי לוי על עצי השיטה מהנגב, אלופי עולם בהישרדות ("שלושה שיודעים", כאן)

ד"ר עדי לוי על עצי השיטה מהנגב, אלופי עולם בהישרדות ("שלושה שיודעים", כאן)