ד"ר עדי לוי על שינוי האקלים ואירועי מזג אווויר קיצוניים – רדיו קול המדינהד"ר עדי לוי על שינוי האקלים ואירועי מזג אווויר קיצוניים – רדיו קול המדינה