רדיו קול גליל העליון: תכנית מיוחדת על הוועידה השנתית למדע ולסביבה

רדיו קול גליל העליון: תכנית מיוחדת על הוועידה השנתית למדע ולסביבה