בטיפול סביבתי

מה קורה כאשר אקולוג ואדריכלית נוף מגיעים למפגש עם מטפל זוגי?