360 מעלות

טורף-על משוכלל (מדי)

למרות המעבר לחקלאות, האדם עדיין צד פי כמה וכמה מכל הטורפים האחרים יחדיו

צריכה או משפחה?

שני קולות שונים וסותרים לגבי מקומה של הילודה במשבר הסביבתי