360 מעלות

ספוג אוויר

מדענים פיתחו ספוג מיוחד שכל תפקידו לאסוף פחמן דו-חמצני מהאטמוספרה