360 מעלות

נמר, רוצה להיות הנדסאי נוף?

הסוואנות של אפריקה מספרות כיצד אזור המחיה של טורפים משפיע על הרכב הצמחייה שגדלה בו