360 מעלות

הפכים נמשכים

איך מחקר על צדפות דביקות יכול להוביל לייצור אנטיביוטיקה חדשה?

אנטיביוטיקה בחצר הבית

מיקרואורגניזם שנמצא בחצר ביתה של חוקרת אמריקאית הוא הבסיס לפיתוח של אנטיביוטיקה חדשנית שנגדה החיידקים לא יכולים לפתח עמידות