360 מעלות

אוויר + חום = חשמל

פיילוט חדש למערכת תרמו-סולארית מבוססת חימום אוויר מקרב אותנו מעט יותר להפקת חשמל נקי וזול יותר