360 מעלות

מימן באגם

המימן נחשב לדלק העתיד. כעת, נמצא באגם בארה"ב חיידק שמייצר גז מימן כתוצר לוואי, בכמויות שמשתוות לאלו שמתקבלות מחיידקים מהונדסים גנטית