צמח פולש גורם להגברת אפקט החממה

כתוצאה מהתפשטותו המהירה של הקודזו האדמה משחררת לאטמוספרה כמות עצומה של פחמן דו-חמצני