360 מעלות

הנדס לי יתוש

האם ניתן להכחיד את המלריה על ידי הפצת יתוש מהונדס גנטית עמיד למלריה?