360 מעלות

נלחמים בפיראטים של הטבע

ביו-פיראטיות הוא שמה של תופעה המערבת חוקרים ויזמים ממדינות מפותחות שמגיעים למדינות מתפתחות, אוספים חיות וצמחים ומפיקים מהם תרופות, גידולים…