360 מעלות

מזגן ללא חשמל

חוקרים אמריקאים פיתחו ציפוי חדש לבניינים, שיוכל לקרר את הבניין ללא השקעת אנרגיה