360 מעלות

איך דובים משפיעים על צמחים

מחקר חדש, שבדק את הקשר בין תזונת דובים, יחסי גומלין בין חרקים והתפשטות צמחים, מוכיח שוב שאי אפשר להתעלם מהיכחדות מינים קטנים ואיזוטריים