360 מעלות

צפרדע זרחנית

חוקרים גילו לראשונה צפרדע שמאירה בצבעים פלואורסנטיים