360 מעלות

מה לסבסד, אנרגיות מתחדשות או דלקי מאובנים?

סבסוד דלקי המאובנים נמשך, למרות קריאות להפנות משאבים גדולים יותר למקורות אנרגיה חלופיים