360 מעלות

אפר זורח

מיחזור זרחן מאפר של פסולת עירונית יכול להקטין את התלות בכרייה של מינרליים חדשים