360 מעלות

הפלישה מדרום

הצטמקות הקרח בקוטב הצפוני משפיעה על המערכות האקולוגיות באזורו

פחות, אבל עוד נמס

בשנתיים האחרונות הואטה המסת כיפת הקרח הקיצית בקוטב הצפוני, אבל החוקרים טוענים שמוקדם לשמוח