360 מעלות

הבהלה לזהב ויערות הגשם

העלייה התלולה בביקוש לזהב הופכת את החיפוש אחריו לבעיה של ממש עבור יערות הגשם