תאורה בשירות הסביבה

מחקר חדש בחן את השפעות השימוש בתאורת LED במערת שורק וממצאיו מראים שזו שיטה מוצלחת לסביבה ולאדם