שתפו‬        

שאול דל אריצ'ה

לא לכרות, יש מספיק לכולם

מחקר חדש בדק את השאלה האם מעבר לתזונה טבעונית או צמחונית יוכל לספק מזון לכל אוכלוסיית העולם בשנת 2050 בלי לכרות עץ אחד נוסף
25 במאי 2016באופן לא מפתיע, כתבה זו צפויה לחזק את הטבעונים ואת הצמחונים שביניכם. שכן, אם כולם ילכו בדרככם, יהיה בעולם מספיק מקום לגדל אוכל לכולם, מבלי לכרות עץ אחד נוסף אפילו בעוד 34 שנים. עם זאת, טבעונות וצמחונות אינן הדרכים היחידות שבהן נוכל גם להאכיל את כל תושבי העולם וגם לשמור על היערות. ממסקנותיו של מחקר חדש מסתבר שניתן יהיה להאכיל את כולם, אפילו אם כל התושבים בעולם יאכלו בשר ואפילו אם כולם יאכלו כמו תושבי צפון אמריקה – רק שזה יהיה די מסובך.

 

פחות משליש מהשטח היבשתי של כדור הארץ מכוסה ביערות, והם הולכים ומצטמצמים. צילום: Joshua Mayer, Flickr
פחות משליש מהשטח היבשתי של כדור הארץ מכוסה ביערות, והם הולכים ומצטמצמים. צילום: Joshua Mayer, Flickr

עצים או אוכל?

קשה להפריז בחשיבות היערות. יש להם תפקיד מרכזי בספיחת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה ובייצור חמצן; הם מהווים בית לבעלי חיים רבים; וכל זאת בנוסף להיותם מקור לאספקת עצים לאדם לצורכי אנרגיה ולשימושים אחרים.

כיום, פחות משליש מהשטח היבשתי של כדור הארץ מכוסה ביערות, אך השטח הזה הולך ומצטמצם בגלל המשך גידול האוכלוסייה והצורך לגדל יותר ויותר מזון. כך הופכים יערות העולם אט-אט לאזורי גידול חקלאיים או לשטחי מרעה, בעיקר באזורים הטרופיים. יוזמות בין-לאומיות שונות מנסות למנוע צמצום נוסף בשטחם של היערות שנותרו. אך האם בד בבד עם השמירה על היערות, ניתן יהיה לספק בעתיד מזון לכלל אוכלוסיית האדם על פני כדור הארץ? הרי האוכלוסייה הולכת וגדלה, וכך גדל גם הצורך לייצר יותר מזון.

על שאלה זו בדיוק ניסה לענות מחקר חדש, שנערך על ידי קבוצת חוקרים מאוסטריה ופורסם לאחרונה ב-nature communications. המחקר בדק באילו תנאים ניתן יהיה להאכיל את כל אוכלוסיית העולם ב-2050 מבלי להגדיל את שטחי החקלאות והמרעה על חשבון היערות. לשם כך לקחו החוקרים בחשבון את שלל הגורמים שמשפיעים על ייצור מזון בעולם ועל הצריכה שלו. אחד הגורמים החשובים שנבחנו היא כמובן הדיאטה שלנו: טבעונית, צמחונית או מבוססת בשר. כל בחירה כזו משפיעה על גודל השטח החקלאי הנדרש לגידול המזון, כאשר ידוע שדיאטה בשרית צורכת כמות גדולה הרבה יותר של משאבי קרקע ומים. בנוסף, נבדקו גורמים אחרים כמו מיני בעל החיים שמשמשים למאכל (שכן לכל חיה צרכים אחרים מבחינת שטח מרעה), שיטות שונות של חקלאות (חקלאות אורגנית, שמייצרת פחות מזון יחסית ליחידת שטח, לעומת חקלאות "רגילה") ועוד.

החוקרים שילבו את כלל הגורמים במודל ממוחשב, שהגביל את השטח שניתן להקצות לחקלאות ולמרעה באופן שאינו מאפשר שימוש בשטחים המיוערים. המודל פלט 500  תרחישים, שבהם חיפשו החוקרים את התרחישים שבהם היצע המזון עולה על הביקוש. על פי המחקר, הם מצאו כי זהו המקרה עבור למעלה משני שליש מכלל התרחישים.

דיאטה בשרית צורכת כמות גדולה הרבה יותר של משאבי קרקע ומים. צילום: Abby Bischoff, Flickr
דיאטה בשרית צורכת כמות גדולה הרבה יותר של משאבי קרקע ומים. צילום: Abby Bischoff, Flickr

טבעונות טובה לעצים

התמונה הבולטת ביותר מניתוח מאות התרחישים היא שלדיאטה של בני האדם יש השפעה קריטית על הסבירות שניתן יהיה לגדל בעתיד מזון לכל תושבי העולם מבלי לכרות עץ אחד. על פי המחקר, אם ב-2050 כולם יהיו טבעונים, בכל תרחיש שנבחן, ללא כל תלות בגורמים האחרים, יהיה פה מספיק מזון לכולם. אם כולם יהיו צמחונים, אז ב-94 אחוז מהתרחישים שנבחנו היצע המזון יעלה על הביקוש. אם הדיאטה האנושית בשנת 2050 לא תשתנה ותיוותר כמו שהיא כיום, שיעור זה יורד לכ-67 אחוז, ואם כולם ב-2050 יאכלו דיאטה "עשירה" כמו תושבי צפון אמריקה, השיעור יורד ל-15 אחוז.

ככל שהשיעור נמוך יותר, קטן הסיכוי שניתן יהיה לספק מזון לכל אוכלוסיית העולם בעתיד וגדלה התלות בגורמים אחרים. כך למשל, בדיאטה "עשירה", אספקת מזון לכלל אוכלוסיית העולם תהייה תלויה בכך: שהאינטנסיביות החקלאית לא תרד מתחזיות ה-FAO (ארגון המזון והחקלאות של האו"ם), שצריכת המזון מהחי תתבסס על שיעורים משמעותיים של חיות שאינן מעלות גירה כמו חזיר (חיות שדורשות פחות שטחים למרעה), ששטחי הגידולים החקלאיים יגדלו (על חשבון שטחי מרעה) ועוד.

אל תהיו חזירים

נושא נוסף שנבדק במחקר הוא המעבר לחקלאות אורגנית – מגמה שצוברת פופולאריות בעולם המערבי. לחקלאות אורגנית, שבה משתמשים בפחות חומרי הדברה, יש יתרונות סביבתיים רבים ויתכן שאף בריאותיים. עם זאת, החקלאות האורגנית היא לרוב "יעילה" פחות ומניבה פחות תבואה ליחידת שטח. על פי המחקר, אם כלל הגידולים החקלאיים בעולם יהיו אורגניים, יהיה קשה ביותר לספק מזון לכל האוכלוסייה בשנת 2050. הדבר יהיה בלתי אפשרי אם בני האדם יצרכו דיאטה "עשירה", אך גם במצב של דיאטות אחרות הכוללות בשר, הדבר יהיה תלוי מאוד בגורמים האחרים. עם זאת, מהמחקר עולה כי בדיאטה טבעונית ובמידה רבה גם צמחונית, ניתן יהיה להתבסס על חקלאות אורגנית עולמית לאספקת כל המזון.

נושא נוסף שנבדק במחקר הוא דיאטה המבוססת על אכילת חיות מעלות גירה לעומת חיות שאינן מעלות גירה. אחד התנאים הנדרשים לכך שחיה או בהמה תהייה כשרה על פי היהדות היא היותה מעלת גירה (בעלת מערכת עיכול הכוללת ארבע קיבות, המאפשרת לה לפרק תאית). עם זאת, בקר וכלל החיות מעלות הגירה דורשות שטח רב לגידולן, להבדיל מחיות בעלות קיבה אחת כמו חזירים. מהמחקר עולה שבמקרה שבו כל צריכת הבשר בעולם תהייה של חיות מעלות גירה, לא יהיה פה מספיק מזון בכדי לצרוך דיאטה "עשירה". אולם במקרה ששיעור מעלי הגירה מתוך כלל החיות המגודלות למאכל יהיה מעט נמוך יותר ויעמוד על כ-70 אחוז, היצע המזון צפוי יהיה לענות על הביקוש עבור כמחצית מכלל התרחישים במודל.

חיות שאינן מעלות גירה דורשות פחות שטח לגידולן. צילום: Marji Beach, Flickr
חיות שאינן מעלות גירה דורשות פחות שטח לגידולן. צילום: Marji Beach, Flickr

התחזית אופטימית

חשוב להדגיש שהמחקר עשה שימוש במודל ובחן סוגיות של היצע וביקוש בלבד. זאת ועוד, המודל לא לוקח בחשבון הקשרים פוליטיים, חברתיים וכלכליים ואינו עוסק בשאלה עד כמה סביר שהתרחישים שנבחנו יתממשו. יש להתייחס בזהירות לממצאי המודל, שכן למרות מורכבות המחקר, המודל די פשטני: כך, למשל, החוקרים בחנו את הביקוש למזון לפי חישובים של ערך קלורי בלבד, מבלי להתייחס לכלל הרכיבים התזונתיים הנחוצים לאדם.

למרות כל ההסתייגויות, המחקר נותן כלי נוסף לתכנון אספקת המזון בעולם ונותן תחזית אופטימית לקראת השנים הבאות. בעתיד, כך נראה, ניתן יהיה לספק מזון לכולם, אפילו אם כולם יאכלו כמו בעולם המערבי כיום, או אם הגידולים החקלאים יהיו כולם אורגניים (אך לא שניהם ביחד). אם נקבל החלטות מושכלות באשר לייצור וצריכת המזון שלנו, ניתן לקוות שגם ב-2050 נהנה גם ממזון בשפע וגם מיערות נרחבים.


בעקבות הכתבה ב"זווית" הסיפור פורסם גם ב- nrg

שתפו‬        


הירשמו לניוזלטר שלנו

    עקבו אחרי זווית