יוצרים סביבה
מיזם שמשתף סטודנטים לעיצוב ביצירת כרזות בנושאים של אקולוגיה, מדע, סביבה וכל מה שבינהם.