פרופ' יהודה כהנא ויעל איפרגן גיני

thumbnail
לחזק את הכלכלה ולשמור על הסביבה: המודל הכלכלי שיאפשר פיתוח בר-קיימא

אימוץ המודל הפיננסי שבו נעשה שימוש בתקופת הקמת המדינה יכול לסייע במימון פיתוח בר-קיימא של העוטף והצפון ובשיקום כלכלת ישראל. דעה