ד"ר נגה סוקולובר על הלבנת שוניות אלמוגים בעולם ועל המצב שלהן במפרץ אילת ("קלמן וסג"ל" – כאן 11)

ד"ר נגה סוקולובר על הלבנת שוניות אלמוגים בעולם ועל המצב שלהן במפרץ אילת ("קלמן וסג"ל" – כאן 11)