ד"ר נטע ליפמן מסכמת את שנת תשע"ט בסביבה ברדיו קול הגליל העליון

ד"ר נטע ליפמן מסכמת את שנת תשע"ט בסביבה ברדיו קול הגליל העליון