ד"ר נטע ליפמן מסכמת את שנת תשע"ט בסביבה ברדיו קול הגליל העליון

ד"ר נטע ליפמן מסכמת את שנת תשע"ט בסביבה ברדיו קול הגליל העליון

<iframe width="100%" height="60" src="https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?hide_cover=1&mini=1&feed=%2Fzoleader%2F%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%95-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-2102019%2F" frameborder="0" ></iframe>