ד"ר נטע ליפמן על הצפיפות באתרי טבע והסכנה שהם ייפגעו בגלל עודף מטיילים ("קלמן וסג"ל", כאן 11)

ד"ר נטע ליפמן על הצפיפות באתרי טבע והסכנה שהם ייפגעו בגלל עודף מטיילים ("קלמן וסג"ל", כאן 11)