ד"ר נטע ליפמן על הקצב המהיר של הכחדת המינים בעולם ("קלמן וסג"ל", כאן 11)

ד"ר נטע ליפמן על הקצב המהיר של הכחדת המינים בעולם ("קלמן וסג"ל", כאן 11)