ד"ר נטע ליפמן על ט"ו בשבט וסביבה ("שבט אחים ואחיות", גלי צה"ל)

ד"ר נטע ליפמן על ט"ו בשבט וסביבה ("שבט אחים ואחיות", גלי צה"ל)