ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על התגברות תופעת סחף הקרקע כתוצאה ממשבר האקלים

ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על התגברות תופעת סחף הקרקע כתוצאה ממשבר האקלים