ד"ר עדי לוי מדבר על שימוש בפלפלים חריפים באפריקה לצמצום הקונפליקט בין חלקאים לפילים ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)

ד"ר עדי לוי מדבר על שימוש בפלפלים חריפים באפריקה לצמצום הקונפליקט בין חלקאים לפילים ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)