ד"ר עדי לוי מתראיין בתוכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על היעלמות הערפל כתוצאה משינוי האקלים

ד"ר עדי לוי מתראיין בתוכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על היעלמות הערפל כתוצאה משינוי האקלים