ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "קלמן וסג"ל" (כאן 11) לגבי דוח האו"ם על הכחדת חיות הבר ומשבר המגוון הביולוגי

ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "קלמן וסג"ל" (כאן 11) לגבי דוח האו"ם על הכחדת חיות הבר ומשבר המגוון הביולוגי