ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על התכנית השוודית לשיטוח עקומת הפקקים

ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על התכנית השוודית לשיטוח עקומת הפקקים