ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על שימוש בעצים לאיתור גופות

ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על שימוש בעצים לאיתור גופות