ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על חברות שפוגעות בבעלי החיים באוקיינוסים

ד"ר עדי לוי מתראיין בתכנית "שלושה שיודעים" (כאן תרבות) על חברות שפוגעות בבעלי החיים באוקיינוסים