ד"ר עדי לוי על הפגמים וההטעיות בסרט "כוכב בני האדם" (סוכן תרבות, כאן 11)

ד"ר עדי לוי על הפגמים וההטעיות בסרט "כוכב בני האדם" (סוכן תרבות, כאן 11)