ד"ר עדי לוי על "הרחפן המרחרח" ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)

ד"ר עדי לוי על "הרחפן המרחרח" ("שלושה שיודעים", כאן תרבות)