ד"ר עדי לוי על מצבם הבריאותי של דובי הקוטב שמתרחקים מהים ("כאן הערב")

ד"ר עדי לוי על מצבם הבריאותי של דובי הקוטב שמתרחקים מהים ("כאן הערב")