האם בעתיד נורות הלוגן ופלורסנט יהיו בלתי חוקיות ברחבי העולם? ד"ר עדי לוי מספר ל"שלושה שיודעים" ב"כאן תרבות"

האם בעתיד נורות הלוגן ופלורסנט יהיו בלתי חוקיות ברחבי העולם? ד"ר עדי לוי מספר ל"שלושה שיודעים" ב"כאן תרבות"