האם העצים יצילו אותנו משינוי האקלים? ד"ר נטע ליפמן ב"קלמן וסג"ל" (כאן 11)

האם העצים יצילו אותנו משינוי האקלים? ד"ר נטע ליפמן ב"קלמן וסג"ל" (כאן 11)