זה הזמן להגיש תקצירי מחקרים לוועידה השנתית למדע ולסביבה 2022

thumbnail