למחזר זו חובה / טליה דלארוזה

למחזר זו חובה / טליה דלארוזה

מכללת אמונה, 2018